Informační povinnost firmy ve vztahu k ochraně os. údajů a nařízení GDPR

Informační povinnost společnosti ve vztahu k ochraně osobních údajů a nařízení GDPR
24. 5. 2018
Vážení zákazníci, obchodní přátelé,
Od 25.května 2018 vstupuje v účinnost nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 ), ("GDPR"), jehož cílem je poskytnout Vám větší kontrolu nad tím, jak se s vašimi osobními údaji nakládá. GDPR je nový právní předpis EU, který byl vytvořen jako aktualizace stávajících pravidel na ochranu osobních údajů a klade si za cíl podrobněji regulovat shromažďování, ukládání, sdílení a používání osobních údajů.
Používáme pouze takové informace o Vás, které nám umožňují udržovat s Vámi kontakt za účelem obchodních vztahů s Vámi.

Jaké informace o vás shromažďujeme?
- jméno, název a adresa společnosti
- emailová adresa
- telefonní číslo
- fax
- IČO
- kontaktní osoba

Nevyužíváme žádná statistická data a Vaše údaje nepředáváme třetím osobám.

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.